Oferta

PRAWA AUTORSKIE

SM Projekt zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na tej stronie www. Wszystkie materiały tu zamieszczone: teksty, grafiki, zdjęcia i pozostałe materiały są naszego autorstwa lub zostały zakupione w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się ich wykorzystania do żadnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela niniejszej strony www, potwierdzonej własnoręcznym podpisem. Nie dopuszcza się także wykorzystania zamieszczonych tu materiałów na podstawie zgody domniemanej lub uzyskanej w sposób inny niż pisemny.

Powyższe zastrzeżenie odnosi się w szczególności do płatnych serwisów reklamowych, o ile zastrzeżone treści nie zostały przekazane z woli i inicjatywy SM Projekt w formie pisemnej (i tylko pisemnej).

Copyright © 2011 ­ ­ ­ SM Projekt
Prawa autorskie